Välkommen till Flen Trafikskola

Flentrafikskola hjälper dig att ta körkort för automat eller manuell personbil. Skolans mål är att ha branschens bästa lärare som hjälper dig gärna med allt som har med körkortet att göra.

Utbildningar

Handledarutbildning

Att vara handledare handlar om att fostra en trafikant och minska riskerna. Pränta in ett säkerhetsmedvetande hos eleven är en god investering. Den stora fördelen med att övningsköra privat är att man kan träna ofta och mycket.

Godkänd handledare

Från och med den 1 januari 2006 krävs det att den som ansöker om att bli godkänd som handledare för privat övningskörning med personbil har genomgått en introduktionsutbildning tillsammans med sin blivande elev.

Den obligatoriska utbildningen tar bland annat upp hur man kan minska riskerna vid den privata övningskörningen samt de speciella risker som kan kopplas till alkohol och andra droger, bristande bältesanvändning och höga hastigheter. Detta och mycket mer ska handledare och elev få kunskap om under minst 180 minuter exkl. raster. Hela kursen tar ca 3 timmar.

Ett intyg per elev

Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen. Övningskörningen får påbörjas från 16 års ålder. Utbildningen kan inte ske på distans utan måste utföras på skolan. Kursplanen för utbildningen har tre delmoment:

  1. Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning
  2. Planering och strukturering av övningskörning
  3. För trafiksäkerheten viktiga faktorer

 

Efter utbildningen rapporterar skolan att handledarna och eleverna har gått kursen.

Den 1 oktober 2009 - Personliga blanketter online
För att förenkla och effiktivisera ansökningar kommer blanketter för hälsodeklaration, körkortstillstånd, handledarskap mm att kunna beställas med dina personliga uppgifter direkt från vår hemsida. Klicka på "Blanketter" och klicka sedan på den blankett du vill beställa.
Beställ blanketter i god tid innan introduktionsutbildningen.

Handledarkursen kostar 600:-/person.

Vid bokning betalar du via vårat bankgiro: 5416-7903 eller swish, 1235246350 och där skriver ni era namn så vi vet vilka som har betalat.

Anmäl dig här

Facebook Instagram Elevcentralen